Pysäytetyt, tutkimus- ja journalismihanke

[In English]

Pysäytetyt, tutkimus- ja journalismihanke

Helsingin yliopistossa sijaitsevan CERENin, Etnisten suhteiden ja nationalismin tutkimuskeskuksen, Pysäytetyt-hanke tutkii etnistä profilointia Suomessa. Olemme kiinnostuneet siitä, missä, miten ja miksi profilointia tehdään.

Millaisia kokemuksia rodullistetuille ihmisille syntyy, jos heidät pysäytetään ja pyydetään identifioimaan itsensä poliisin tai muun viranomaisen toimesta? Missä määrin he kokevat, että tarkastukset liittyvät heidän etniseen taustaansa, ulkonäköönsä tai ihonväriinsä?

Olemme ryhmä tutkijoita, toimittajia ja valokuvaajia. Käynnistimme hankkeen, koska Suomessa aihetta ei ole tutkittu aikaisemmin. Haluamme lisätä tieteen ja journalismin keinoin ymmärrystä etnisestä profiloinnista ja tehdä ilmiön näkyväksi.

Tutkimuksessa yhdistetään määrällisiä ja laadullisia aineistoja. Tutkimusryhmä haastattelee sekä profilointia kokeneita eri vähemmistöjen tai rodullistettujen ryhmien jäseniä ja viranomaisten edustajia. Teemme osallistuvaa havainnointia paikoissa, joissa profilointia oletettavasti tapahtuu. Toteutamme myös survey-kyselyn.

Tutkimus keskittyy Helsingin ja Turun seudulle. Olemme ensisijaisesti kiinnostuneita etnisestä profiloinnista, joka liittyy poliisin tekemiin pysäytyksiin ja tarkastuksiin. Olemme myös kiinnostuneita muiden turvallisuusviranomaisten kuten rajavartiolaitoksen tai tullin tekemästä profiloinnista. Lisäksi haluamme tietää kokevatko ihmiset yksityisten vartijoiden toiminnan profiloivana.

Meille on tärkeää tuoda esille etnisen profiloinnin seurauksia ja sen merkityksiä sitä kokeneille. Vaikuttaako profilointi siihen, missä ihmiset kokevat voivansa liikkua ja mitä tiloja he voivat käyttää? Mitä pysäytyksiä kokeneet ihmiset ajattelevat Suomen poliisista? Vaikuttavatko profilointikokemukset siihen, näkeekö ihminen olevan osa suomalaista yhteiskuntaa?

Tutkijajäsenemme kirjoittavat aiheesta tieteellisiä artikkeleita ja journalistijäsenemme artikkeleita ja reportaaseja. Linkit julkaisuihimme ovat täällä. Järjestämme useita julkisia keskusteluja etnisestä profiloinnista.

Kolmivuotista (2015–2018) hanketta rahoittaa Koneen säätiön Jakautuuko Suomi-ohjelma.