The Stopped – Pysäytetyt

Ethnic profiling research project / Etnisen profiloinnin tutkimushanke

Multimedia

LINK to multimedia site in English. Journalism, photography, video and comics, based on the research findings and real life stories.

LINKKI suomenkieliselle multimediasivustolle. Journalismia, valokuvaa, videoita ja sarjakuvaa tutkimukseen ja kokijoiden kertomuksiin perustuen.

Tutkimusraportti / research report

The Stopped – Ethnic Profiling in Finland (PDF)

Pysäytetyt – Etninen profilointi Suomessa (PDF)

Hankkeen henkilökunta

Tutkimus

Suvi Keskinen, hankejohtaja

suvi.keskinen(at)helsinki.fi

Suvi Keskinen on akatemiatutkija ja professori Helsingin yliopistossa, Etnisten suhteiden ja nationalismin tutkimuskeskuksessa Cerenissä. Hän on tutkinut sukupuoleen, etnisyyteen ja rasismiin liittyviä kysymyksiä analysoiden pohjoismaista hyvinvointivaltiota, viranomaiskäytäntöjä, väkivaltaa ja sosiaalista kontrollia, maahanmuuttokeskustelua ja poliittista toimintaa sekä vastannut näihin aihepiireihin liittyvistä pohjoismaisista tutkimusverkostoista. Hän on julkaissut laajasti kotimaisissa ja kansainvälisissä vertaisarvioiduissa tieteellisissä aikakauslehdissä ja kokoomateoksissa.

Markus Himanen, kokopäiväinen tutkija: haastattelut, analyysi, projektikoordinaatio

markus.himanen(at)helsinki.fi

+ 358 40 040 9596

VTM Markus Himanen valmistelee väitöskirjaa ulkomaalaisvalvonnasta ja etnisestä profiloinnista Helsingin yliopistossa sosiologian oppiaineessa. Hän on perehtynyt siirtolaisuuden, kansalaisuuden ja maahanmuuttopolitiikan kysymyksiin.

Aminkeng A. Alemanji, kokopäiväinen tutkija huhtikuun 2017 loppuun: haastattelut, analyysi 

KT Aminkeng A. Alemanji tutkii anrirasistista kasvatusta Suomessa. Hänen tutkimuksensa kritisoi olemassa olevia antirasistisen kasvatuksen menetelmiä ja esittää uusia strategioita kouluihin ja koulujen ulkopuolella.

Uyi Osazee, osa-aikainen tutkija: haastattelut, osallistuva etnografia

VTM Uyi Osazee valmistelee sosiaaliantropologian väitöskirjaa Tampereen yliopistossa. Hänen  erikoisalojaan ovat etnisyys, modernin rasismin muodot, afrikkalainen diaspora ja kuulumisen neuvottelut. Hänen tehtävänsä hankkeessa sisältävät tutkimusaineiston keruuta, analysointia ja raportoimista.

Antti Kivijärvi, osa-aikainen tutkija: kvantitatiivinen tutkimus

antti.kivijarvi(at)nuorisotutkimus.fi

+358 400 624689

YTT Antti Kivijärvi toimii tutkijana Nuorisotutkimusseurassa. Hänen aikaisemmat tutkimukset ovat käsitelleet etnisyyttä, siirtolaisuutta, nuorten vapaa-aikaa, rasismia, nuorten hyvinvointipalveluja ja maahan muuttaneiden nuorten aikuisten elämänkulkuja. Kivijärvi vastaa hankkeen kvantitatiivisen aineiston kokoamisesta ja analyysista.

Nirosha Pöyhölä, tutkimusavustaja

Nirosha Pöyhölä suorittaa VTM-tutkintoa Turun yliopistossa ja kirjoittaa pro gradua -työtä rodullistettujen nuorten identiteetin ja kuulumisen neuvotteluista.

Thaddeus Ndukwe, tutkimusavustaja (toukokuun 2016 loppuun)

Thaddeus Ndukwe on jatko-opiskelija Jyväskylän yliopistolla. Hänen väitöskirjatutkimuksensa käsittelee afrikkalaistaustaisten siirtolaisten osallistumista suomalaiseen kunnallispolitiikkaan.

Journalismi, sosiaalinen media ja tapahtumat

Kati Pietarinen, toimittaja: hankkeen journalismipuolen vastuuhenkilö, lehtijutut

Kati Pietarinen on erikoistunut siirtolaisuus- ja ihmisoikeusaiheisiin, joista hän on kirjoittanut kymmenen vuoden ajan. Hän sai keväällä 2016 aikakausjournalismin Edit-kilpailussa kunniamaininnan.

Maryan Abdulkarim, toimittaja: tapahtumat ja sosiaalinen media

Maryan Abdulkarim on kiinnostunut yhteiskunnallisista kysymyksistä ja rakenteiden näkyviksi tekemisestä. Hän sai Vuoden Kristiina -tunnustuksen vuonna 2016 työstään tasa-arvokentällä.

Laura Böök, valokuvaaja: valokuvat ja videot

Kotisivu

Laura Böök on valokuvaajan työssään keskittynyt pitkäkestoisiin dokumentaarisiin projekteihin. Hänen kuvasarjansa Suomeen muuttaneista kongolaisista pakolaisista on ollut vuonna 2016 esillä Helsingissä Valokuvataiteen museossa ja Tampereella Valokuvakeskus Nykyajassa.

Kari Kuukka, valokuvaaja, multimedia-asiantuntija: multimediatuotanto

www.karikuukka.com, www.docimages.fi

FM Kari Kuukka on palkittu valokuvaaja, joka on nykyään keskittynyt video-  ja multimediakerronnan kehittämiseen. Hän opettaa yliopistoilla ja konsultoi mediaa sekä kansalaisjärjestöjä ja on DocImages-multimediatuotantoyhtiön perustaja.

Aino Sutinen, sarjakuvapiirtäjä, tiedottaja

aino.sutinen(a)gmail.com

ainosutinen.net

Aino Sutinen on sarjakuvapiirtäjä, kuvittaja ja Sarjainfo-lehden päätoimittaja. Työssään hän keskittyy usein dokumentaarisiin aiheisiin. Hän vastaa myös hankkeen mediakontakteista.

Jana Turk

jana.turk(a)helsinki.fi

Jana Turk vastaa Pysäytetyt-seminaarin ja tapahtumien järjestelyistä.