The Stopped – Pysäytetyt

Ethnic profiling research project / Etnisen profiloinnin tutkimushanke

Multimedia

LINK to multimedia site in English. Journalism, photography, video and comics, based on the research findings and real life stories.

LINKKI suomenkieliselle multimediasivustolle. Journalismia, valokuvaa, videoita ja sarjakuvaa tutkimukseen ja kokijoiden kertomuksiin perustuen.

Tutkimusraportti / research report

The Stopped – Ethnic Profiling in Finland (PDF)

Pysäytetyt – Etninen profilointi Suomessa (PDF)

Hankkeen henkilökunta

Tutkimus

Suvi Keskinen, hankejohtaja

suvi.keskinen(at)helsinki.fi

Suvi Keskinen on akatemiatutkija ja professori Helsingin yliopistossa, Etnisten suhteiden ja nationalismin tutkimuskeskuksessa Cerenissä. Hän on tutkinut sukupuoleen, etnisyyteen ja rasismiin liittyviä kysymyksiä analysoiden pohjoismaista hyvinvointivaltiota, viranomaiskäytäntöjä, väkivaltaa ja sosiaalista kontrollia, maahanmuuttokeskustelua ja poliittista toimintaa sekä vastannut näihin aihepiireihin liittyvistä pohjoismaisista tutkimusverkostoista. Hän on julkaissut laajasti kotimaisissa ja kansainvälisissä vertaisarvioiduissa tieteellisissä aikakauslehdissä ja kokoomateoksissa.

Markus Himanen, kokopäiväinen tutkija: haastattelut, analyysi, projektikoordinaatio

markus.himanen(at)helsinki.fi

+ 358 40 040 9596

VTM Markus Himanen valmistelee väitöskirjaa ulkomaalaisvalvonnasta ja etnisestä profiloinnista Helsingin yliopistossa sosiologian oppiaineessa. Hän on perehtynyt siirtolaisuuden, kansalaisuuden ja maahanmuuttopolitiikan kysymyksiin.

Aminkeng A. Alemanji, kokopäiväinen tutkija huhtikuun 2017 loppuun: haastattelut, analyysi 

KT Aminkeng A. Alemanji tutkii anrirasistista kasvatusta Suomessa. Hänen tutkimuksensa kritisoi olemassa olevia antirasistisen kasvatuksen menetelmiä ja esittää uusia strategioita kouluihin ja koulujen ulkopuolella.

Uyi Osazee, osa-aikainen tutkija: haastattelut, osallistuva etnografia

VTM Uyi Osazee valmistelee sosiaaliantropologian väitöskirjaa Tampereen yliopistossa. Hänen  erikoisalojaan ovat etnisyys, modernin rasismin muodot, afrikkalainen diaspora ja kuulumisen neuvottelut. Hänen tehtävänsä hankkeessa sisältävät tutkimusaineiston keruuta, analysointia ja raportoimista.

Antti Kivijärvi, osa-aikainen tutkija: kvantitatiivinen tutkimus

antti.kivijarvi(at)nuorisotutkimus.fi

+358 400 624689

YTT Antti Kivijärvi toimii tutkijana Nuorisotutkimusseurassa. Hänen aikaisemmat tutkimukset ovat käsitelleet etnisyyttä, siirtolaisuutta, nuorten vapaa-aikaa, rasismia, nuorten hyvinvointipalveluja ja maahan muuttaneiden nuorten aikuisten elämänkulkuja. Kivijärvi vastaa hankkeen kvantitatiivisen aineiston kokoamisesta ja analyysista.

Nirosha Pöyhölä, tutkimusavustaja

Nirosha Pöyhölä suorittaa VTM-tutkintoa Turun yliopistossa ja kirjoittaa pro gradua -työtä rodullistettujen nuorten identiteetin ja kuulumisen neuvotteluista.

Thaddeus Ndukwe, tutkimusavustaja (toukokuun 2016 loppuun)

Thaddeus Ndukwe on jatko-opiskelija Jyväskylän yliopistolla. Hänen väitöskirjatutkimuksensa käsittelee afrikkalaistaustaisten siirtolaisten osallistumista suomalaiseen kunnallispolitiikkaan.

Journalismi, sosiaalinen media ja tapahtumat

Kati Pietarinen, toimittaja: hankkeen journalismipuolen vastuuhenkilö, lehtijutut

Kati Pietarinen on erikoistunut siirtolaisuus- ja ihmisoikeusaiheisiin, joista hän on kirjoittanut kymmenen vuoden ajan. Hän sai keväällä 2016 aikakausjournalismin Edit-kilpailussa kunniamaininnan.

Maryan Abdulkarim, toimittaja: tapahtumat ja sosiaalinen media

Maryan Abdulkarim on kiinnostunut yhteiskunnallisista kysymyksistä ja rakenteiden näkyviksi tekemisestä. Hän sai Vuoden Kristiina -tunnustuksen vuonna 2016 työstään tasa-arvokentällä.

Laura Böök, valokuvaaja: valokuvat ja videot

Kotisivu

Laura Böök on valokuvaajan työssään keskittynyt pitkäkestoisiin dokumentaarisiin projekteihin. Hänen kuvasarjansa Suomeen muuttaneista kongolaisista pakolaisista on ollut vuonna 2016 esillä Helsingissä Valokuvataiteen museossa ja Tampereella Valokuvakeskus Nykyajassa.

Kari Kuukka, valokuvaaja, multimedia-asiantuntija: multimediatuotanto

www.karikuukka.com, www.docimages.fi

FM Kari Kuukka on palkittu valokuvaaja, joka on nykyään keskittynyt video-  ja multimediakerronnan kehittämiseen. Hän opettaa yliopistoilla ja konsultoi mediaa sekä kansalaisjärjestöjä ja on DocImages-multimediatuotantoyhtiön perustaja.

Aino Sutinen, sarjakuvapiirtäjä, tiedottaja

aino.sutinen(a)gmail.com

ainosutinen.net

Aino Sutinen on sarjakuvapiirtäjä, kuvittaja ja Sarjainfo-lehden päätoimittaja. Työssään hän keskittyy usein dokumentaarisiin aiheisiin. Hän vastaa myös hankkeen mediakontakteista.

Jana Turk

jana.turk(a)helsinki.fi

Jana Turk vastaa Pysäytetyt-seminaarin ja tapahtumien järjestelyistä.

Miten voit valittaa etnisestä profiloinnista?

[In English]

Suomessa on viisi virallista mekanismia, joiden kautta voi valittaa etnisestä profiloinnista. Voit käyttää vain yhtä kerralla (et siis voi valittaa samasta tapauksesta useampaan elimeen samanaikaisesti). Kaikki valitusmekanismit ovat sekä Suomen kansalaisten että ulkomaalaisten käytettävissä.

Tässä on listattu eri valitustavat sekä niiden erot.

1. Kantelu yhdenvertaisuusvaltuutetulle

Yhdenvertaisuusvaltuutettu on itsenäinen ja riippumaton viranomainen, joka edistää yhdenvertaisuutta ja puuttuu syrjintään.

Yhdenvertaisuusvaltuutettu voi selvittää tapahtunutta viranomaiselta, esimerkiksi poliisilta, jos viranomaisten epäillään toimineen syrjivästi. Yleensä viranomaiset vastaavat olleensa syrjimättä, ja tapaus suljetaan. Vaikka tämä voi tuntua turhauttavalta, pitkällä tähtäimellä etnisestä profiloinnista raportoimisella voi olla merkitystä, koska toistuvat kantelut tuovat ilmiön esille. Yhdenvertaisuusvaltuutettu voi myös neuvoa hakemuksessa yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakuntaan, joka on voimakkaampi elin.

Et tarvitse lakimiestä etkä lakiasiantuntemusta kantelun tekemiseen.  

Tarkemmat ohjeet kantelun tekemisestä ja lisätiedot: www.syrjinta.fi

2. Hakemus yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakuntaan

Lautakunta voi tutkia sitä, onko viranomainen, esimerkiksi poliisi, rikkonut toiminnassaan yhdenvertaisuuslakia, jonka mukaan ihmisiä ei yleensä saa kohdella erilaisella tavalla kuin muita esimerkiksi alkuperän, kansalaisuuden, kielen tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella. Henkilöön liittyvä syy on esimerkiksi ulkonäkö. Lautakunta voi tutkia myös tapauksia, jotka käsittelevät yksityisen yrityksen toimintaa, esimerkiksi vartijoita.

Lautakunta on ainoa valituselin, joka voi antaa kieltopäätöksen, jossa kielletään jatkamasta tai uusimasta syrjintää. Lautakunta voi asettaa uhkasakon ja tuomita sen maksettavaksi, jos syrjintä jatkuu. Lautakunta ei voi kuitenkaan määrätä hyvitystä tai muuta korvausta maksettavaksi syrjintää kokeneelle henkilölle.

Tarvitset joko lakimiehen tai yhdenvertaisuusvaltuutetun apua hakemuksen jättämiseen lautakuntaan.

Tarkat tiedot lautakunnasta ja hakemusohjeet: www.yvtltk.fi

3. Rikosilmoitus poliisille

On rikos asettaa virkatoiminnassa joku ilmeisen eriarvoiseen tai muita olennaisesti huonompaan asemaan esimerkiksi rodun, kansallisen tai etnisen alkuperän, ihonvärin, kielen tai perimän mukaan. Rangaistus syrjinnästä on sakkoa tai enintään kuusi kuukautta vankeutta.

Jos poliisi pysäyttää sinut (ainoastaan tai ratkaisevasti) näiden ominaisuuksien vuoksi, kyse saattaa olla laittomasta syrjinnästä. Poliisin tekemiksi epäillyistä rikoksista pitää tehdä rikosilmoitus poliisille, mutta ne käsittele valtakunnansyyttäjänvirasto.

Tarvitset kuitenkin pitäviä todisteita siitä, että syy kohtelullesi on etnisyytesi, ihonvärisi, puhumasi kieli tai muu henkilökohtainen ominaisuus.  

Paljon julkisuutta saaneessa tapauksessa kesällä 2016 mustan suomalaisräppäri Mustan Barbaarin eli James Nikanderin äiti ja sisko päätyivät ulkomaalaisvalvonnan kohteiksi. He tekivät kohtelustaan rikosilmoituksen. Syyttäjä päätti olla nostamatta aiheessa syytteitä virkavelvollisuuden rikkomisesta ja totesi, että poliisilla oli laillinen peruste pysäyttää naiset ja pyytää heiltä henkilöpapereita. Syyttäjä ei selvittänyt, olisiko tapauksessa ollut kyse syrjinnästä. Pysäytetyt-hanke selvittää tapausta syyttäjän perustelun ymmärtämiseksi.

Et tarvitse lakimiestä tai lakiasiantuntemusta rikosilmoituksen tekemiseen.

Ohjeet rikosilmoituksen tekemiseen: www.poliisi.fi/rikokset/rikosilmoitus

4. Hallintokantelu oikeuskanslerille tai oikeusasiamiehelle

Valtioneuvoston oikeuskansleria ja eduskunnan oikeusasiamiestä kutsutaan yhdessä ylimmiksi laillisuusvalvojiksi. Ylimmille laillisuusvalvojille voi kannella, jos virkamies, esimerkiksi poliisi, on toiminut virheellisesti. Ylimmät laillisuusvalvojat käsittelevät kantelut samalla tavalla. Yhdestä tapauksesta voi kannella vain jommalle kummalle, oikeusasiamiehelle tai oikeuskanslerille.

Et tarvitse lakimiestä tai lakiasiantuntemusta kantelun tekemiseen.

Tarkat tiedot kantelusta oikeusasiamiehelle: www.oikeusasiamies.fi ja oikeuskanslerille: www.okv.fi

5. Hallintokantelu poliisille

Hallintokantelun poliisista voi tehdä, jos epäilee poliisin toimineen virheellisesti työssään. Hallintokantelun ratkaistaan poliisiorganisaation sisällä, ei itsenäisesti. Sen mahdolliset seuraamukset ovat kevyempiä kuin muissa valitustavoissa.

Et tarvitse lakimiestä tai lakiasiantuntemusta kantelun tekemiseen.

Lisää tietoa hallintokantelun tekemisestä poliisille: www.poliisi.fi/asiakaspalvelu/poliisin_toiminnasta_kanteleminen

Julkaisut

Tieteelliset julkaisut

Tutkimusraportti Pysäytetyt – Etninen profilointi Suomessa
(
The Stopped – Ethnic Profiling in Finland)

Multimedia

Multimediasivu suomeksi
(englanniksi)

Media

Meiltä

24.4.2018 Kati Pietarinen / YLE: “Partioauto lähti seuraamaan” – Vähemmistötaustaiset poliisitkin joutuvat kollegoiden etnisen profiloinnin kohteeksi eurooppalaiskaupungeissa

3.4.2018 Kati Pietarinen / Maailman Kuvalehti: Nainen, joka vei Espanjan oikeuteen

5.6.2017 Kati Pietarinen / Long Play: Poliisien ryhmästä poistettu kommentteja ja yli sata jäsentä lähtenyt

3.6.2017 Kati Pietarinen / Long Play: Satunnaistarkastus

3.7.2017 Kati Pietarinen / Long Play: Rasismi rehottaa poliisien salaisessa Facebook-ryhmässä

7.12.2016  Teksti: Kati Pietarinen & kuvat: Laura Böök / Iso Numero: 98 x poliisi & vartijat

Kesä 2016 Markus Himanen & Kati Pietarinen, Singal No 2: Onko ulkomaalaisvalvonta etnistä profilointia? / Is Police Guilty of Ethnic Profiling when Controlling Immigration?

21.6.2016 Uyi Osazee / Raster.fi: The reality of ethnic and racial profiling in Finland

30.9.2015 Kati Pietarinen / Vihreä Lanka: Poliisi: tämän takia afrikkalaisopiskelijat tarkastettiin

29.9.2015 Kati Pietarinen /  Vihreä Lanka: Etninen profilointi leimaa ja loukkaa

28.9.2015 Kati Pietarinen / Vihreä Lanka: Tarkastiko poliisi afrikkalaisopiskelijat ihonvärin vuoksi?

24.9.2015 Kati Pietarinen / Vihreä Lanka: Ulkomaalaisvalvonta alkoi – Kysyykö poliisi paperit myös vaaleahiuksisilta ihmisiltä?

Meistä / Jutuistamme / Haastatteluja

Kansainvälinen media

6.6.2017 TAZ: Rassistische Polizisten in Finnland – Mal nach den Rechten schauen

5.6.2017 BBC World: Finland probes ’racist’ police comments on Facebook

3.6.2017 Dagens Nyheter: Finländska poliser hånar asylsökande på stängd fb-sida

3.6.2017 Postimees: Portaal: Facebookis käib soome politseinike grupis rassistlik arutelu

Suomessa

21.4.2018 Kansan Uutiset: Maalaisjärki ei saa ohjata etniseen profilointiin

6.4.2018 Libero: Etninen profilointi on seuraamista ja epäluuloa

3.4.2018 Helsingin Sanomat: Helsingin poliisi: Etnisen profiloinnin kitkemiseksi on tehty paljon töitä – tuoreen tutkimuksen mukaan pysäytykset ovat Suomessa yleisiä

3.4.2018 Yle: ”Pidin outona sitä, että he pysäyttivät joka ikisen metroasemalle tulevan mustan henkilön” – etninen profilointi haittaa monen arkea

3.4.2018 Yliopisto-lehti: Po­lii­si te­kee Suo­mes­sa et­nis­tä pro­fi­loin­tia, vaik­kei sai­si

3.4.2018 Yliopisto-lehti: Finnish po­lice en­gage in eth­nic pro­fil­ing des­pite ban

(Loppuraportin julkaisemisen aikaan 3.4.2018 useat eri mediat julkaisivat lisäksi aiheesta artikkeleita)

21.3.2018 Svenska Yle: Finlandssvenska Gweal utsätts för etnisk profilering 

4.6.2017 Helsingin Sanomat: Poliisien Facebook-kommentit tutkitaan

4.6.2017 Yle: Officials to probe racist posts in police Facebook group

3.6.2017 Yle: Long Play: в секретной фейсбук-группе полицейские вели расистские дискуссии

3.6.2017 Helsingin Sanomat: Long Play: Poliisien salaisessa Facebook-ryhmässä viljellään rasismia – poliisiylijohtaja Kolehmainen HS:lle: ”Toimitamme materiaalin viipymättä valtakunnan­syyttäjänvirastoon”

3.6.2017 Yle: Long Play: Poliisit pilkkasivat itsemurhaa yrittänyttä salaisessa FB-ryhmässä

29.7.2016 STT: “Minun Suomessani huivipäinen musta voi luottaa poliisiin”

21.7.2016 Yle: Turun yliopisto tutkii kokemuksia etnisestä profiloinnista – osa ahdistuu, kun viranomaiset toistuvasti pysäyttävät

12.7.2016  STT: Poliisiylijohtaja vakuuttaa rasismin ja etnisen profiloinnin nollatoleranssia

Esiintymiset

3.4.2018 Yle / Radio Suomen Päivä: Etninen profilointi on laissa kielletty – silti somalitaustainen pysäytetään lähes 10 kertaa useammin kuin kantasuomalainen (Suvi Keskinen)

24.3.2018 Esitys multimediasta Tampere Kuplii -sarjakuvafestivaalilla (Aino Sutinen).

22.3.2018 Esiintyminen Ylen Puheen aamu -ohjelmassa (Suvi Keskinen).

16.11.2017 Yle / Mahadura & Özberkan: Poliisi ja etninen profilointi (Kati Pietarinen)

3.6.2017 Haastattelu Radio Helsingin Random life -ohjelmassa (Kati Pietarinen).

1.4.2017 Hankkeen järjestämä työpaja ja keskustelutilaisuus etnisestä profiloinnista kulttuurikeskus Stoassa. (Maryan Abdulkarim, Markus Himanen, Aminkeng A. Alemanji).

1.10.2016 Työpaja ja keskustelutilaisuus etnisestä profiloinnista Suomessa osana Antirasistista forumia Kulttuurikeskus Caisassa. (Mukana Maryan Abdulkarim, Markus Himanen, keskustelua moderoi hankkeen pyynnöstä Petri Helmi.)

30.9.2016 Vierailu Radio Helsingin Päiväkämmit-ohjelmassa. (Markus Himanen, Kati Pietarinen)

6.7.2016 Vai/lkea history -keskustelu osana Finnish Landscape -näyttelyä Seurasaaren ulkoilmamuseossa (Uyi Osazee)

Pysäytetyt, tutkimus- ja journalismihanke

[In English]

Pysäytetyt, tutkimus- ja journalismihanke

Helsingin yliopistossa sijaitsevan CERENin, Etnisten suhteiden ja nationalismin tutkimuskeskuksen, Pysäytetyt-hanke tutkii etnistä profilointia Suomessa. Olemme kiinnostuneet siitä, missä, miten ja miksi profilointia tehdään.

Millaisia kokemuksia rodullistetuille ihmisille syntyy, jos heidät pysäytetään ja pyydetään identifioimaan itsensä poliisin tai muun viranomaisen toimesta? Missä määrin he kokevat, että tarkastukset liittyvät heidän etniseen taustaansa, ulkonäköönsä tai ihonväriinsä?

Olemme ryhmä tutkijoita, toimittajia ja valokuvaajia. Käynnistimme hankkeen, koska Suomessa aihetta ei ole tutkittu aikaisemmin. Haluamme lisätä tieteen ja journalismin keinoin ymmärrystä etnisestä profiloinnista ja tehdä ilmiön näkyväksi.

Tutkimuksessa yhdistetään määrällisiä ja laadullisia aineistoja. Tutkimusryhmä haastattelee sekä profilointia kokeneita eri vähemmistöjen tai rodullistettujen ryhmien jäseniä ja viranomaisten edustajia. Teemme osallistuvaa havainnointia paikoissa, joissa profilointia oletettavasti tapahtuu. Toteutamme myös survey-kyselyn.

Tutkimus keskittyy Helsingin ja Turun seudulle. Olemme ensisijaisesti kiinnostuneita etnisestä profiloinnista, joka liittyy poliisin tekemiin pysäytyksiin ja tarkastuksiin. Olemme myös kiinnostuneita muiden turvallisuusviranomaisten kuten rajavartiolaitoksen tai tullin tekemästä profiloinnista. Lisäksi haluamme tietää kokevatko ihmiset yksityisten vartijoiden toiminnan profiloivana.

Meille on tärkeää tuoda esille etnisen profiloinnin seurauksia ja sen merkityksiä sitä kokeneille. Vaikuttaako profilointi siihen, missä ihmiset kokevat voivansa liikkua ja mitä tiloja he voivat käyttää? Mitä pysäytyksiä kokeneet ihmiset ajattelevat Suomen poliisista? Vaikuttavatko profilointikokemukset siihen, näkeekö ihminen olevan osa suomalaista yhteiskuntaa?

Tutkijajäsenemme kirjoittavat aiheesta tieteellisiä artikkeleita ja journalistijäsenemme artikkeleita ja reportaaseja. Linkit julkaisuihimme ovat täällä. Järjestämme useita julkisia keskusteluja etnisestä profiloinnista.

Kolmivuotista (2015–2018) hanketta rahoittaa Koneen säätiön Jakautuuko Suomi-ohjelma.

Mitä voit tehdä, jos sinut on pysäytetty?

Etninen profilointi on syrjintää. Syrjintä kielletään Suomen laissa ja kansainvälisissä sopimuksissa. Etninen profilointi on kielletty Suomessa myös ulkomaalaisvalvonnassa: lain mukaan etnisyytesi ei voi olla ainoa tai ratkaiseva syy tarkastuksen kohteeksi joutumiseen.

Jos epäilet, että etnisyytesi tai ihonvärisi on ainoa tai ratkaiseva syy pysäytykseen, voit kannella asiasta. On tärkeää, että viranomaiset saavat tietoa syrjivästä etnisestä profiloinnista.

On valitettavan hankalaa kannella etnisestä profiloinnista, koska Suomessa on useita rinnakkaisia valitusmekanismeja. Kannattaa tutustua siihen, miten eri valitusmekanismit toimivat. Kerralla voi valittaa vain yhden mekanismin kautta.

Voit myös olla yhteydessä Pysäytetyt-hankkeen tutkijaan Markus Himaseen, markus.himanen(at)utu.fi, joka voi auttaa eteenpäin kanteluprosessissa.

Mitä etninen profilointi on?

[In English]

Poliisin tekemä etninen profilointi voi tarkoittaa sitä, että poliisi käyttää poliisivaltuuksia tiettyä yksilöä kohtaan pelkästään tai pääasiallisesti hänen ihonvärinsä, etnisen alkuperänsä, uskontonsa tai puhumansa kielen takia. Kyse voi olla esimerkiksi näihin syihin perustuvista pysäytyksistä ja henkilöllisyyspapereiden tarkistamisesta tai kiinniotoista.

(lisää…)

Aloitussivu

Pysäytetyt- The Stopped

 Etnisen profiloinnin tutkimushanke 

 

Tämän sivuston etusivu on suurelta osin englanninkielinen. Suomenkieliset sivut löytyvät valikosta sivun ylälaidasta.

testisivu

testisivu

Näin voit valittaa: viisi vaihtoehtoa

Suomessa on viisi erilaista virallista mekanismia, joiden kautta voi valittaa etnisestä profiloinnista. Voit käyttää vain yhtä valitusmekanismia kerralla.

Lue lisää.

_mg_0237-lr

Ensimmäinen etnisen profiloinnin tutkimus Suomessa

Helsingin yliopiston (alun perin Turun yliopiston) Pysäytetyt-hankkeessa selvitetään poliisin tekemää etnistä profilointia ensimmäistä kertaa Suomessa. Tutkimushanketta tekee ryhmä tutkijoita, toimittajia ja valokuvaajia.

Tutustu tutkimushankkeeseen, sen henkilökuntaan ja julkaisuihimme.

 

 

 

 

 

Publications

Scientific publications

Research report The Stopped – Ethnic Profiling in Finland
(Pysäytetyt – Etninen profilointi Suomessa)

Multimedia

Multimedia site in English
(suomeksi)

Media

By us

24.4.2018 Kati Pietarinen / YLE: “Partioauto lähti seuraamaan” – Vähemmistötaustaiset poliisitkin joutuvat kollegoiden etnisen profiloinnin kohteeksi eurooppalaiskaupungeissa

3.4.2018 Kati Pietarinen / Maailman Kuvalehti: Nainen, joka vei Espanjan oikeuteen

5.6. Kati Pietarinen / Long Play: Poliisien ryhmästä poistettu kommentteja ja yli sata jäsentä lähtenyt

3.6.2017 Kati Pietarinen / Long Play: Satunnaistarkastus

3.7. Kati Pietarinen / Long Play: Rasismi rehottaa poliisien salaisessa Facebook-ryhmässä

7.12.2016  Writer: Kati Pietarinen & pictures: Laura Böök / Iso Numero: 98 x poliisi & vartijat

Summer 2016 Markus Himanen & Kati Pietarinen, Singal No 2: Onko ulkomaalaisvalvonta etnistä profilointia? / Is Police Guilty of Ethnic Profiling when Controlling Immigration?

21.6.2016 Uyi Osazee / Raster.fi: The reality of ethnic and racial profiling in Finland 

30.9.2015 Kati Pietarinen / Vihreä Lanka: Poliisi: tämän takia afrikkalaisopiskelijat tarkastettiin

29.9.2015 Kati Pietarinen /  Vihreä Lanka: Etninen profilointi leimaa ja loukkaa

28.9.2015 Kati Pietarinen / Vihreä Lanka: Tarkastiko poliisi afrikkalaisopiskelijat ihonvärin vuoksi?

24.9.2015 Kati Pietarinen / Vihreä Lanka: Ulkomaalaisvalvonta alkoi – Kysyykö poliisi paperit myös vaaleahiuksisilta ihmisiltä?

 

About us / Interviews

3.4.2018 Helsingin Sanomat: Helsingin poliisi: Etnisen profiloinnin kitkemiseksi on tehty paljon töitä – tuoreen tutkimuksen mukaan pysäytykset ovat Suomessa yleisiä

3.4.2018 Yle: ”Pidin outona sitä, että he pysäyttivät joka ikisen metroasemalle tulevan mustan henkilön” – etninen profilointi haittaa monen arkea

3.4.2018 Yliopisto: Po­lii­si te­kee Suo­mes­sa et­nis­tä pro­fi­loin­tia, vaik­kei sai­si

3.4.2018 Yliopisto: Finnish po­lice en­gage in eth­nic pro­fil­ing des­pite ban

(At the time of releasing our final report and press release on 3 April 2018, many media in addition to these mentioned wrote about the issue.)

21.3.2018 Svenska Yle: Finlandssvenska Gweal utsätts för etnisk profilering (Suvi Keskinen)

29.7.2016 STT: ”Minun Suomessani huivipäinen musta voi luottaa poliisiin” (Maryan Abdulkarim)

21.7.2016 Yle: Turun yliopisto tutkii kokemuksia etnisestä profiloinnista – osa ahdistuu, kun viranomaiset toistuvasti pysäyttävät (Markus Himanen, Uyi Osazee)

12. 7.2016 STT: Poliisiylijohtaja vakuuttaa rasismin ja etnisen profiloinnin nollatoleranssia (Kati Pietarinen)

 

Appearances

3.4.2018 Yle / Radio Suomen Päivä: Etninen profilointi on laissa kielletty – silti somalitaustainen pysäytetään lähes 10 kertaa useammin kuin kantasuomalainen (Suvi Keskinen)

24.3.2018 Presentation on The Stopped research, multimedia and journalism at Tampere Kuplii comics festival (Aino Sutinen)

22.3.2018 Visit at Yle Puheen aamu programme on ethnic profiling (Suvi Keskinen).

16.11.2017 Visit at Yle radio programme Mahadura & Özberkan on ethnic profiling (Kati Pietarinen).

9.11.2017 Presentation on ethnic profiling at the seminar Monikulttuuriset nuoret Euroopassa (Kati Pietarinen).

3.6.2017 Visit at Radio Helsinki’s programme Random life (Kati Pietarinen).

1.4.2017  Workshop and discussion at STOA Cultural Centre (Maryan Abdulkarim, Markus Himanen and Aminkeng A. Alemanji).

1.10. 2016 Workshop and discussion on ethnic profiling in Finland at the Anti-racist forum at Caisa Cultural Centre (Maryan Abdulkarim and Markus Himanen).

30.9.2016 Visit at Radio Helsinki’s programme Päiväkämmit (Markus Himanen and Kati Pietarinen)

6.7.2016 Vai/lkea history, discussion, as part of the Finnish Landscape exhibition at the Seurasaari open-air museum (Uyi Osazee)

 

In relation to our publications 

International Media

6.6.2017 TAZ: Rassistische Polizisten in Finnland – Mal nach den Rechten schauen

5.6.2017 BBC World: Finland probes ‘racist’ police comments on Facebook

3.6.2017 Dagens Nyheter: Finländska poliser hånar asylsökande på stängd fb-sida

3.6.2017 Postimees: Portaal: Facebookis käib soome politseinike grupis rassistlik arutelu

In Finland 

21.4.2018 Kansan Uutiset: Maalaisjärki ei saa ohjata etniseen profilointiin

6.4.2018 Libero: Etninen profilointi on seuraamista ja epäluuloa

4.6.2017 Helsingin Sanomat: Poliisien Facebook-kommentit tutkitaan

4.6.2017 Yle: Officials to probe racist posts in police Facebook group

3.6.2017 Yle: Long Play: в секретной фейсбук-группе полицейские вели расистские дискуссии

3.6.2017 Helsingin Sanomat: Long Play: Poliisien salaisessa Facebook-ryhmässä viljellään rasismia – poliisiylijohtaja Kolehmainen HS:lle: ”Toimitamme materiaalin viipymättä valtakunnan­syyttäjänvirastoon”

3.6.2017 Yle: Long Play: Poliisit pilkkasivat itsemurhaa yrittänyttä salaisessa FB-ryhmässä

29.7.2016 STT: “Minun Suomessani huivipäinen musta voi luottaa poliisiin”

21.7.2016 Yle: Turun yliopisto tutkii kokemuksia etnisestä profiloinnista – osa ahdistuu, kun viranomaiset toistuvasti pysäyttävät

12.7.2016  STT: Poliisiylijohtaja vakuuttaa rasismin ja etnisen profiloinnin nollatoleranssia

 

Stopped research and journalism project

[Suomeksi]

Stopped research and journalism project

The Stopped project by the Centre for Research on Ethnic Relations and Nationalism in University of Helsinki researches ethnic profiling in Finland. We are interested in where, how and why profiling happens.

What kinds of experiences occur when racialised individuals are stopped and asked to identify themselves by police or other officials? Do people feel that the police attention is due to their background, appearance or skin colour?

We are a group of researchers, journalists and photographers. We initiated this project because this topic has not been studied before in Finland. We want to increase understanding of ethnic profiling via scientific and journalistic methodologies to make the phenomenon visible.

The research combines quantitative and qualitative data. We are interviewing both people of racialised or minority backgrounds who have experienced profiling, as well as police officials. We are engaging in ethnographic research in spaces where profiling can be expected to take place. We also plan to conduct a survey about the topic.

The research is centered in the Helsinki and Turku regions. While we are primarily interested in ethnic profiling related to police stop and searches, we also collect accounts of profiling by other security officials, such as border control personnel and customs officials. Additionally, we are interested to know whether people experience profiling by private security guards.

We wish to give the public a greater understanding of the outcomes and impact ethnic profiling has on those who experience it. Does profiling affect people’s feelings of security in public spaces, and influence where they move and what areas they use? What do people with experiences of profiling think about the Finnish police force? Do profiling experiences affect people’s sense of belonging in Finnish society?

The researcher members of our team will write academic articles on the topic, while our journalist members will prepare articles and reports. During the year 2017, a web documentary on ethnic profiling in Finland will be published on our website. The findings of the project will also be published in a research report, available in both Finnish and English in the spring of 2018. We will organise several public debates on ethnic profiling. Links to our publications are collected here

The three-year (2015-2018) research project is funded by the Kone Foundation’s programme, Is Finland Becoming Polarized.

Project staff

Back to home page

Research

Suvi Keskinen, project leader

suvi.keskinen(at)helsinki.fi

PhD Suvi Keskinen is an Academy Research Fellow and Professor in CEREN, the Centre for Research on Ethnic Relations and Nationalism, at the University of Helsinki. She has studied questions of gender, ethnicity and racism in the context of the Nordic welfare state; police and welfare practices; violence and social control; media debates; and political activism. Part of her work has consisted of coordinating Nordic research networks in these areas. She has published extensively in national and international peer-reviewed journals and monographs.

 

Markus Himanen, full time researcher

Interviews, analysis, project coordination

markus.himanen(at)helsinki.fi

+ 358 40 040 9596

MSSc Markus Himanen is preparing his PhD on immigration policing and ethnic profiling at CEREN, in University of Helsinki. He specialises in migration, nationality and immigration policy.

 

Aminkeng A. Alemanji, full time researcher (until the end of April 2017)

Interviews, analysis

Aminkeng A. Alemanji Ph.D researches on antiracism education in Finland. His research critiques existing antiracism education practices in Finland and proposes different antiracism strategies both in and out of schools.

 

Uyi Osazee, part-time researcher

Interviews, participatory ethnography

MSSc Uyi Osazee is a PhD researcher at the University of Tampere. His areas of research expertise are race, modern forms of racism, the African diaspora, and belonging.

 

Antti Kivijärvi, part time researcher

Quantitative research

antti.kivijarvi@youthresearch.fi

+358 40 0624 689

Antti Kivijärvi’s page

Antti Kivijärvi received a PhD in social sciences while working as a researcher at the Finnish Youth Research Society. His previous research interests have included issues of ethnicity, migration, youth leisure, racism, welfare services for youth and the life-course approach of marginalised immigrant young adults.

at the Finnish Youth Research Society

 

Nirosha Pöyhölä, research assistant 

Interviews, transcriptions, organisational tasks

Nirosha Pöyhölä is finishing her Master of Science degree at the University of Turku. Her master’s thesis delves into racialised youths’ negotiations of belonging and identity.

 

Venla Rousku, research assistant (until the end of September 2017)

Transcriptions, organisational tasks

Venla Rousku is a Master student at the University of Turku.

 

Thaddeus Ndukwe, research assistant (until the end of May 2016)

Interviews

Thaddeus Ndukwe is a PhD student at the University of Jyväskylä. His PhD thesis deals with the political inclusion of African immigrants in Finland on a municipal level.

 

Journalism, Social Media & Events

Kati Pietarinen, journalist, head of the journalistic section of the project

Interviews, articles

Kati Pietarinen specialises in migration and human rights. In 2016, she received a special mention in the Edit contest (Edit-kilpailu), a national magazine journalism contest.

 

Maryan Abdulkarim, journalist

Social media and events

Maryan Abdulkarim is interested in social questions and making power structures visible. She received Helsinki University’s Kristiina of the year award in 2016 for her work on advancing gender equality.

 

Laura Böök, photographer

Photo and video

Laura Böök is a photographer focusing on long term documentary projects. In 2016 her photo series about Congolese refugees in Finland was exhibited at the Finnish Museum of Photography in Helsinki and Photographic Centre Nykyaika in Tampere.

Laura Böök’s page.

 

Kari Kuukka, photographer, multimedia specialist

Multimedia production

Kari Kuukka (MA) is a photographer who has received several national awards for his work. Recently his work has focused on the future of the media and producing and developing multimedia storytelling. He actively teaches and consults within this field for universities, the media and NGOs, and is the founder of the DocImages multimedia production company.

www.karikuukka.com
www.docimages.fi

 

Aino Sutinen, comics artist

The Stopped illustrator and press officer

aino.sutinen(a)gmail.com

+358 40 867 5319

For all MEDIA contacts concerning conferences, research and multimedia, please contact Aino.

Aino Sutinen (BA in Sociology and Development Studies, University of Sussex)  is a comics artist, illustarator and comics journalist. She illustrated the ”Stop! Ethnic Profiling Comics” journalistic comic for The Stopped multimedia site, along with the video about complaint mechanisms.

ainosutinen.net

 

Jana Turk, research assistant

jana.turk(a)helsinki.fi

Jana Turk is a research assistant and event coordinator for The Stopped.

What is ethnic profiling?

[Suomeksi]

Police ethnic profiling can mean that a police officer uses their police powers on an individual primarily or only due to that person’s skin colour, ethnic origin, religion or language. It can be prevalent within cases of stopping and asking for identity papers or detention.

(lisää…)

How to make a complaint if you have been subjected to ethnic profiling

[Suomeksi]

There are five different official mechanisms that you can use to complain about ethnic profiling. You can only file a complaint using one complaint mechanism at a time (i.e. a complaint about a particular incident cannot be lodged with multiple complaint mechanisms at the same time). All of the complaint mechanisms are available to both citizens and non-citizens in Finland.

1. Complaining to the Non-Discrimination ombudsman

The Non-Discrimination Ombudsman is an autonomous and independent authority that promotes equality and addresses cases of discrimination.

The ombudsman can ask official representatives to address cases where discrimination is suspected. Usually officials will claim their staff have not discriminated, and the case will be closed. While this can feel frustrating, in the long run reporting cases of ethnic profiling can make a difference by proving the existence of the phenomenon. The Non-Discrimination Ombudsman can also assist with filing a complaint to the Non-Discrimination and Equality Tribunal, a more powerful body.

You do not need a lawyer or legal expertise to file a claim.

More information on how to file a complaint with the Ombudsman here.

2. Complaining to the Non-Discrimination and Equality Tribunal

The tribunal can investigate if the action of an official, for example a police officer, constitutes a breach of the The Non-discrimination Act. The tribunal can also investigate actions of private entrepreneurs, for example security guards.

According to the Act, nobody may be treated less favorably than others on the basis of, for example, ethnic or national origin, nationality, language or personality characteristics, such as appearance.

The tribunal is the only complaint mechanism that can prohibit continued or repeated discrimination or victimisation. It can impose a conditional fine to enforce compliance with its injunctions, and order payment of such a fine to the state. However, the tribunal may not order any compensation to be paid to the victims of discrimination.

You will need the help of a lawyer or the Non-Discrimination Ombudsman to file a complaint at the tribunal.

 

More information on the tribunal and how to file a complaint here.

3. Reporting a discrimination offence to the police

It is a criminal offence to place someone in a clearly unequal or otherwise essentially inferior position within the exercise of official authority, owing to, for example, their race, national or ethnic origin, skin colour or language. Discrimination is punishable by a fine or a maximum of six months imprisonment.

If a police officer stops a person (primarily or only) due to these characteristics, this could be considered illegal discrimination. Suspected offences committed by police officers need to be reported to the police, but they are investigated by the Office of the Prosecutor General.

However, you will need sound proof that the primary or only reason for this treatment is your ethnicity, skin colour, language or other personal characteristic.

In a prominent recent case from the summer of 2016 concerning immigration controls exercised on the mother and sister of the black Finnish rapper Musta Barbaari, the Prosecutor General decided not to press charges and declared the police had a rightful basis to stop the women and ask them for identification. The Stopped project is looking into the case to understand the reasoning of the Prosecutor General.

You do not need a lawyer or legal expertise to report an offence.

More information on reporting offences here.

4. Complaining to the Parliamentary Ombudsman or the Chancellor of Justice of the Government

The Chancellor of Justice of the Government and the Parliamentary Ombudsman are called the supreme guardians of law. You can complain to the supreme guardians of the law if you feel that an official, for example a police officer, has not observed the law or fulfilled a duty, or if you suspect that fundamental and human rights have not been appropriately implemented. The Ombudsman and the Chancellor of Justice treat the complaints in the same way. You can only complain about one case to one of the two, the Parliamentary Ombudsman or the Chancellor of Justice.

You do not need a lawyer or legal expertise to file a claim.

More information on complaints to the Parliamentary Ombudsman here and to the Chancellor of Justice here.

5. Lodging an administrative complaint with the police

You can file an administrative complaint with the police if you feel the police have acted unlawfully. The administrative complaint is investigated within the police organisation, not by an independent body. Possible sanctions are lighter than in the other complaint mechanisms.

You do not need a lawyer or legal expertise to file a claim.

More information here (only in Finnish and Swedish).

B

bbb

Aloitussivu suomeksi

The Stopped – Pysäytetyt

Ethnic profiling research project

Etnisen profiloinnin tutkimushanke

 

Journalism and art

LINK to multimedia site in English. Journalism, photography, video and comics, based on the research findings and real life stories.

LINKKI suomenkieliselle multimediasivustolle. Journalismia, valokuvaa, videoita ja sarjakuvaa tutkimukseen ja kokijoiden kertomuksiin perustuen.

Research report

The Stopped – Ethnic Profiling in Finland (PDF)

Pysäytetyt – Etninen profilointi Suomessa (PDF)

Suvi Keskinen, Aminkeng Atabong, Alemanji, Markus Himanen, Antti Kivijärvi, Uyi Osazee,  Nirosha Pöyhölä and Venla Rousku. Swedish School of Social Science, University of Helsinki 2018

Event documentation

Ethnic profiling in Finland and Europe – conference 5 April 2018

Podcast: Leandro Schclarek Mulinari (Sweden), MP3 (59:46) 
Podcast: Rosalind Williams (Spain/US), Nick Glynn (UK), MP3 (1:05:13)
Podcast: Pysäytetyt-hankkeen lopputuloksia, MP3 (37:30)
Podcast: Paneelikeskustelu, Etninen profilointi Suomessa, MP3 (1:19:28)

Facebook album of photos and sketchnotes from the conference.

 

The website is in English, but Finnish translations can be found on each page.

Etusivu on englanniksi. Suomenkieliset sivut löytyvät aina sivun ylälaidasta.

How to make a complaint: five options

[Suomeksi]

There are five different official mechanisms that you can use to complain about ethnic profiling.

You can only use one complaint mechanism at once.

Please read more

 

What can you do if you have been stopped?

[Suomeksi]

Ethnic profiling is a form of discrimination. Discrimination is forbidden by Finnish law and international conventions. Ethnic profiling is also forbidden during immigration controls in Finland: according to the law, your ethnicity cannot be the only or main reason for being stopped during these control processes.

If you suspect that your appearance, your skin colour or ethnicity is the only or main reason for being stopped by the police, you should file a complaint. It is important that officials receive information about discriminatory ethnic profiling.

It is unfortunately complicated to complain about ethnic profiling, as there are multiple complaint mechanisms. You should seek to understand how different complaint mechanisms work, and choose one with which to lodge a complaint. In all cases, a complaint must be resolved before another complaint mechanism can be approached to resolve the same incident.

You can also contact researcher Markus Himanen from the Stopped project at markus.himanen(at)utu.fi who can help you with the complaints process.

First study into ethnic profiling in Finland

[Suomeksi]

The University of Helsinki’s Stopped research and journalism project (2015-2018), is the first study into ethnic profiling within the Finnish police force. The project is conducted by a group of researchers, journalists and photographers.

Read more about our research project, staff and publications.